Perfil de membre

Iago Giné Vázquez

Adreça electrònica:

Si us plau, inicieu sessió per veure el correu electrònic d'un membre.

Enllaç

http://mat.uab.es/~iagogv/

Xerrades

Jacobians of Mumford curves. A new perspective for generalizations - STNB 2016 (30è any)

Jacobianes de corbes de Mumford - STNB 2013 (27è Any)

Llengües: