Number theory seminar in memory of F. Momose

Dates

Del Dilluns 21 al Dimecres 23 maig, 2012

Lloc

Math Faculty, UPC, Barcelona.

Comitè organitzador

Jinhui Chao, Francesc Fité Naya, Josep González Rovira, Joan-C. Lario i Tsutomu Sekiguchi

Temes

Calendari

Llengües: