STNB 2012 (26è Any)

Teoria de Hopf-Galois

Coordinació

Teresa Crespo, Anna Rio i Montserrat Vela

Xerrades

  1. Àlgebres de Hopf i extensions Hopf-Galois (Montserrat Vela)
  2. Teoria de Hopf-Galois (Teresa Crespo)
  3. Estudi de la propietat Hopf-Galois (Anna Rio)
  4. Grups quàntics (Florian Heiderich)
  5. Teoria de Picard-Vessiot i categories Tannakianes (Florian Heiderich)
Llengües: