STNB 2015 (29è any)

A new Heegner point construction

Ponents

Carlos de Vera Piquero

Resum

En aquesta xerrada descriurem breument un projecte en marxa amb V\'ictor Rotger i Matteo Longo, l'objectiu del qual \'es estudiar una nova construcci\'o de punts de Heegner en corbes el${\cdot}$l\'iptiques sobre $\mathbb Q$. La novetat rau en el fet que considerem parametritzacions modulars $p$-\`adiques de corbes el${\cdot}$l\'iptiques amb reducci\'o additiva en $p$, provinents de corbes de Shimura uniformitzades (via \v Cerednik-Drinfeld) per un cert recobridor \'etale del semipl\`a $p$-\`adic de Drinfeld $\mathcal H_p$, enlloc de per $\mathcal H_p$.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: