STNB 2016 (30è any)

Grups p-divisibles, grups formals i deformacions

Ponents

Eduard Soto

Resum

En aquesta xerrada donarem exemples i definicions bàsiques per entrar al món dels grups formals, grups $p$-divisibles, bases de Drinfeld i les seves deformacions, tot des d'un punt de vista functorial. Per un primer $p$ i un enter $N\geq 5$ no divisible per $p$ denotem per $Y_n$ l'esquema regular que representa el problema de moduli $[\Gamma_1(N)\cap \Gamma(p^n)]$. L'objectiu final d'aquesta xerrada és interpretar l'anell local completat $\hat{\mathcal O}_{Y_n,x}$ al voltant d'un punt supersingular $x\in Y_n$ com a solució d'un problema de deformació de grups $p$-divisibles amb estructura de Drinfeld.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: