STNB 2016 (30è any)

Espais de Lubin-Tate de nivell infinit

Ponents

Santiago Molina Blanco

Resum

Els anells locals $\hat{\mathcal O}_{Y_n,x}$, introduïts a l'anterior xerrada, es fan més i més complicats a mesura que $n$ va creixent. Un dels resultats principals de J. Weinstein és donar una descripció explícita de la completació del límit directe dels $\hat{\mathcal O}_{Y_n,x}$ quan $n$ tendeix a infinit. En aquesta xerrada explicarem aquest resultat. Per tal d'això, introduirem els espais vectorials formals i els morfismes determinant. Aquesta descripció explícita s'utilitzarà en la darrera xerrada per a trobar els desitjats models semiestables.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: