STNB 2016 (30è any)

Aritmètica en corbes de Picard amb Multiplicació Complexa

Ponents

Anna Somoza

Resum

Presentem una implementació en Sage per al càlcul de les classes d’isomorfisme de varietats abelianes principalment polaritzades amb multiplicació complexa per l’anell d’enters d’un cos de Picard (extensió normal i cíclica K/Q de grau 6 que conté les arrels cúbiques de la unitat). Aquestes varietats abelianes poden ser vistes com a Jacobianes de corbes de Picard. Fem córrer l’algoritme per a tots els cossos de Picard amb nombre de classes <= 11.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: