STNB2017(31è any)

Algorisme de determinació d'estructures Hopf Galois i les propietats

Ponents

Marta Salguero

Resum

La teoria Hopf Galois és una generalització de la teoria de Galois. Donada una extensió de Galois, l'acció del grup de Galois s'estén a una acció de l'àlgebra de grup. Aquest fet inspira el concepte d’estructura Hopf Galois donada per l’acció d’una àlgebra de Hopf. En aquesta comunicació presentarem un algorisme implementat amb Magma que determina totes les estructures Hopf Galois de les extensions separables de cossos d'un grau donat i diverses propietats d'aquestes. Prèviament, recordarem la teoria Hopf Galois i la traducció al llenguatge de grups en el cas separable.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: