STNB2018 (32è any)

Estructures Hopf Galois d’extensions separables de grau $p^2$ o $2p$, amb $p$ primer senar

Ponents

Teresa Crespo

Resum

Donada una extensió separable de cossos $L/K$ de grau $g$ amb clausura normal $E/K$, el teorema de Byott estableix una correspondència bijectiva entre estructures Hopf Galois de $L/K$ i certes immersions del grup de Galois $G$ de $E/K$ en el normalitzador de $N$ en el grup $Perm(N)$ de permutacions de $N$, on $N$ és un grup d’ordre $g$. En aquesta xerrada, presentaré la determinació de les estructures Hopf Galois d’extensions separables de grau $p^2$ o $2p$, amb $p$ primer senar, usant la caracterització de’n Byott. Aquest resultat és un treball conjunt amb na Marta Salguero.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: