STNB2019 (33è any)

Arrels primitives: fets i qüestions

Ponents

Artur Travesa

Resum

L'objectiu de la conferència és presentar alguns resultats teòrics i alguns de computacionals sobre arrels primitives mòdul potències de nombres primers senars; en particular, sobre la mínima arrel primitiva positiva mòdul un nombre primer $p>2$ i si aquesta és o no arrel primitiva mòdul $p^2$ i, per tant, mòdul $p^r$ per a tot nombre natural $r\ge1$. La conferència és apta per a tots els públics, ja que tots els conceptes que hi apareixen s\'on elementals.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: