STNB2022 (35è any)

Fórmula de Waldspurger en cohomologies superiors

Ponents

Santiago Molina Blanco

Resum

La clàssica fórmula de Waldspurger, que calcula períodes de formes automorfes quaterniòniques en tors maximals, ha estat utilitzada en una àmplia varietat d'aplicacions aritmètiques. Possiblement, la més important és una demostració de la conjectura BSD en cas de rang 0. És per això aquesta fórmula es considera com l'anàleg de rang 0 de la famosa fórmula de Gross-Zagier. Per altra banda, La correspondència d'Eichler-Shimura ens permet interpretar aquesta forma automorfa quaterniònica com una classe de cohomologia superior per un cert grup aritmètic. D'aquesta manera podem realitzar la corresponent representació automorfa en la cohomologia étale de varietats de Shimura. En aquest treball trobem una fórmula, anàloga a la de Waldspurger, que relaciona el cap-product d'aquestes classes i les classes fonamentals associades als tors maximals amb valors crítics de funcions L.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: