STNB2022 (35è any)

Extensions monògenes

Ponents

Jordi Guàrdia

Resum

Un cos de nombres és monògen si té un element primitiu les potències del qual donen una base de l'anell d'enters. En la xerrada repassarem les nocions i resultats bàsics sobre monogeneïcitat i veurem alguna aplicació senzilla de l'algoritme de Montes en aquest camp.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: