STNB2023(36a edició)

Arbres valoratius sobre cossos valorats

Ponents

Enric Nart

Resum

Fixada una valoració v sobre un cos K, es descriu l'arbre que formen totes les extensions de v al cos K(x) de funcions racionals.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: