Member profile

Joan Nualart

Email:

Please log in to see member email addresses.

Talks

Uniformització hiperbòlica d'algunes corbes de Shimura en el cas $D=22$ - STNB 2016 (30th edition)

Resultats de transcendencia i d'algebraicitat de valors de funcions automorfes - STNB 2011 (25è Any)

Càlculs explícits en dimensions 2 i 3 - STNB 2008 (22è any)

Account
Languages: