Member profile

Mª Montserrat Vela del Olmo

Email:

Please log in to see member email addresses.

Themes organised

Problemes d'immersió sobre cossos grans (STNB 1999 (13è any))

Talks

Funcions Theta de jacobi i corbes el·líptiques - STNB 2003 (17è any)

Account
Languages: