STNB 2016 (30th edition)

Espais àdics i espais perfectoides

Presenters

Alberto Cámara

Abstract

Per tal d'entendre l'estructura de la corba modular a "nivell infinit", farem servir la teoria dels espais perfectoides de Scholze. En aquesta xerrada farem una introducció abreujada als ingredients de geometria analítica p-àdica que són necessaris per a la teoria dels espais perfectoides de Scholze. En particular, introduirem els espais àdics de Huber i definirem els espais perfectoides de Scholze i l'equivalència ``tilt".

Files

No files available for download

Account
Languages: