STNB2022 (35th edition)

Extensions monògenes

Presenters

Jordi Guàrdia

Abstract

Un cos de nombres és monògen si té un element primitiu les potències del qual donen una base de l'anell d'enters. En la xerrada repassarem les nocions i resultats bàsics sobre monogeneïcitat i veurem alguna aplicació senzilla de l'algoritme de Montes en aquest camp.

Files

No files available for download

Account
Languages: