Perfil de membre

Joan Nualart

Adreça electrònica:

Si us plau, inicieu sessió per veure el correu electrònic d'un membre.

Xerrades

Uniformització hiperbòlica d'algunes corbes de Shimura en el cas $D=22$ - STNB 2016 (30è any)

Resultats de transcendencia i d'algebraicitat de valors de funcions automorfes - STNB 2011 (25è Any)

Càlculs explícits en dimensions 2 i 3 - STNB 2008 (22è any)

Llengües: