STNB 2016 (30è any)

Uniformització hiperbòlica d'algunes corbes de Shimura en el cas $D=22$

Ponents

Joan Nualart

Resum

En aquesta xerrada determinarem funcions automorfes explícites que donen els models canònics de la corba $X(22,1)$ i d'alguns quocients i recobriments seus. Començarem estudiant com es pot solucionar aquest mateix problema en el cas $D=6$ i introduirem les eines necessàries per a extendre'l al nostre cas (que no es redueix a un cas triangular). Finalment veurem algunes aplicacions d'aquestes tècniques, per exemple, per al càlcul de desenvolupaments d'aquestes funcions automorfes al voltant de punts de multiplicació complexa arbitraris.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: