Perfil de membre

Xavier Guitart

Adreça electrònica:

Si us plau, inicieu sessió per veure el correu electrònic d'un membre.

Seminaris organitzats

STNB2017(31è any)

Temes organitzats

Venkatesh's conjectures on arithmetic groups (STNB2019 (33è any))

Xerrades

Derived Hecke operators and weight one modular forms. - STNB2019 (33è any)

The space of $\Lambda$-adic modular forms and the Eisenstein family. - STNB2017(31è any)

Introducció a les corbes modulars de nivell infinit - STNB 2016 (30è any)

Modular forms over fields of mixed signature and algebraic points in elliptic curves - Barcelona Fall Workshop on Number Theory

Anells quàrtics i parelles de formes cúbiques binàries - STNB 2015 (29è any)

Computing equations of elliptic curves over number fields via $p$-adic methods - STNB 2015 (29è any)

Llengües: