Perfil de membre

Xavier Guitart

Adreça electrònica:

Si us plau, inicieu sessió per veure el correu electrònic d'un membre.

Seminaris organitzats

STNB2017(31è any)

Temes organitzats

Venkatesh's conjectures on arithmetic groups (STNB2019 (33è any))

Xerrades

The space of $\Lambda$-adic modular forms and the Eisenstein family. - STNB2017(31è any)

Introducció a les corbes modulars de nivell infinit - STNB 2016 (30è any)

Modular forms over fields of mixed signature and algebraic points in elliptic curves - Barcelona Fall Workshop on Number Theory

Anells quàrtics i parelles de formes cúbiques binàries - STNB 2015 (29è any)

Computing equations of elliptic curves over number fields via $p$-adic methods - STNB 2015 (29è any)

Llengües: