STNB 2016 (30è any)

Introducció a les corbes modulars de nivell infinit

Ponents

Xavier Guitart

Resum

En aquesta primera xerrada enunciaré el resultat principal de l'article de J. Weinstein, en qu\`e es determinen les possibilitats per a les components irreductibles de les fibres especials dels models semiestables de (certes) corbes modulars.
També donaré una visió general, sense entrar en detalls, de quina és l'estratègia que Weinstein segueix per a demostrar-lo. En xerrades posteriors s'aprofundirà en alguns dels aspectes més tècnics de la demostració, i per tal de facilitar aquesta tasca també aprofitaré per a introduir algunes de les nocions que hi jugaran un paper destacat, com ara el model de Katz--Mazur de la
corba modular $X(N)$, les varietats rígides analítiques, els esquemes formals i els recobirments semiestables.

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: