STNB 2003 (17è any)

Càlcul explícit de punts racionals en corbes algebraiques

Coordinació

Josep González Rovira i Xavier Xarles

Xerrades

  1. Superfícies abelianes de tipus GL_2 com a jacobianes (Víctor Rotger)
  2. El grup de Mordell-Weil d'una varietat abeliana (Joan-C. Lario i Jordi Quer)
  3. El mètode de Demjanenko-Manin (Teresa Crespo)
  4. El mètode de Chabauty-Coleman (Xavier Xarles)
  5. Col·leccions recobridores (Anna Rio)
  6. El repte de Serre (Enrique González Jiménez)
Llengües: