Perfil de membre

foto del perfil de Xavier Xarles

Xavier Xarles

Adreça electrònica:

Si us plau, inicieu sessió per veure el correu electrònic d'un membre.

Enllaç

https://mat.uab.cat/~xarles/

Seminaris organitzats

Iwasawa theory over Function Fields(in STNB2010)

STNB 2008 (22è any)

STNB 2000 (14è any)

STNB 1999 (13è any)

Temes organitzats

Mordell-Faltings a la Chabauty-Kim. (STNB2019 (33è any))

Corbes de gènere alt (STNB 2011 (25è Any))

Superfícies K3 i formes modulars (STBN 2009 (23è any))

Comunicacions (STNB 2008 (22è any))

Dibuixos d'infants (STNB 2004 (18è any))

Càlcul explícit de punts racionals en corbes algebraiques (STNB 2003 (17è any))

Mòduls de Drinfeld (STNB 2002 (16è any))

Una breu introducció a la cohomologia cristal·lina (STNB 2000 (14è any))

Comunicacions (STNB 2000 (14è any))

Comunicacions (STNB 1999 (13è any))

Xerrades

Grups de components de models de Néron - STNB2023(36a edició)

Punts racionals de corbes III: Chabauty Quadràtic - STNB2019 (33è any)

Universal prevaluations - STNB2018 (32è any)

Adic spaces. - Conferències i seminaris setmanals curs 2016-17

Models estables de corbes de nivell infinit - STNB 2016 (30è any)

Una passejada formal - STNB 2015 (29è any)

Construcció del grup de Schottky associat a una corba de Mumford - STNB 2013 (27è Any)

Corbes de gonalitat baixa i scrolls - STNB 2013 (27è Any)

Aritmètica de corbes i gonalitat - STNB 2011 (25è Any)

Artimètica de Varietats de Calabi-Yau tridimensionals - STBN 2009 (23è any)

Valors multi zeta. - STNB 2008 (22è any)

Equacions de Thue: models regulars i fites uniformes - STNB 2007 (21è any)

Cinquena successió de Sloane - STNB 2006 (20è any)

Teorema de Chen - STNB 2005 (19è any)

Introducció als dibuixos d'infants - STNB 2004 (18è any)

Punts de torsió en corbes hiperel·líptiques - STNB 2003 (17è any)

El mètode de Chabauty-Coleman - STNB 2003 (17è any)

Teoria de cossos de classes explícita per a cossos de funcions - STNB 2002 (16è any)

Corbes modulars de Drinfeld - STNB 2002 (16è any)

Corbes amb molts punts sobre cossos finits - STNB 2001 (15è any)

Teorema de Cherednik-Drinfeld - STNB 2001 (15è any)

Punts de torsió en superfícies abelianes (amb CM i sense) - STNB 2000 (14è any)

Varietats ordinàries - STNB 2000 (14è any)

Geometria analítica rígida - STNB 1999 (13è any)

Llengües: