STNB 2016 (30è any)

Models estables de corbes de nivell infinit

Ponents

Xavier Xarles

Resum

Explicarem la relació entre models semiestables i certs recobriments per obert analítics. Després farem servir la descripció explícita de la corba de moduli de nivell infinit per a trobar un d'aquests recobriments per les corbes modulars de nivell finit. A més la descripció és prou precisa que és possible descriure la reducció del model semiestable associat al recobriment anterior, tant de les seves components irreductibles com del seu graf dual.

Fitxers

Descarregar presentació.

Llengües: