STBN 2009 (23è any)

K-grups de Milnor d'un cos local

Ponents

Alberto Cámara

Resum

Resum no disponible

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: