Perfil de membre

foto del perfil de Alberto Cámara

Alberto Cámara

Adreça electrònica:

Si us plau, inicieu sessió per veure el correu electrònic d'un membre.

Enllaç

http://www.maths.nottingham.ac.uk/personal/pmxac

Temes organitzats

Lleis de composició superiors (STNB 2015 (29è any))

Comunicacions (STNB 2011 (25è Any))

Xerrades

Espais àdics i espais perfectoides - STNB 2016 (30è any)

On the reciprocity law for p-adic Green functions - STNB 2016 (30è any)

Origens i aplicacions de les lleis de composició superiors - STNB 2015 (29è any)

Mesures d'irracionalitat i de transcendència - STNB 2011 (25è Any)

Topologia en cossos locals superiors - STNB 2011 (25è Any)

K-grups de Milnor d'un cos local - STBN 2009 (23è any)

Aperitiu: sumes de dos quadrats - STNB 2008 (22è any)

Llengües: