STNB 2016 (30è any)

Espais àdics i espais perfectoides

Ponents

Alberto Cámara

Resum

Per tal d'entendre l'estructura de la corba modular a "nivell infinit", farem servir la teoria dels espais perfectoides de Scholze. En aquesta xerrada farem una introducció abreujada als ingredients de geometria analítica p-àdica que són necessaris per a la teoria dels espais perfectoides de Scholze. En particular, introduirem els espais àdics de Huber i definirem els espais perfectoides de Scholze i l'equivalència ``tilt".

Fitxers

No hi ha fitxers per descarregar

Llengües: