STNB 2015 (29è any)

Lleis de composició superiors

Coordinació

Alberto Cámara

Descripció

La idea és seguir els treballs de Manjul Barghava publicats a Annals of Math.

Xerrades

  1. Cubs d'enters (Eduard Soto)
  2. Anells quàrtics i parelles de formes cúbiques binàries (Xavier Guitart)
  3. Parametrització dels anells quíntics (Santiago Molina Blanco)
  4. Origens i aplicacions de les lleis de composició superiors (Alberto Cámara)

Referències

"Higher Composition Laws I: A New View on Gauss Composition, and Quadratic Generalizations". vol. 159: 217–250, (2004).

"Higher Composition Laws II: On Cubic Analogues of Gauss Composition". vol. 159 (2): 865–886, (2004).

"Higher Composition Laws III: The Parametrization of Quartic Rings". vol. 159 (3): 1329–1360, (2004).

"Higher composition laws IV: The parametrization of quintic rings". vol. 167: 53–94, (2008).

Llengües: