STNB 2013 (27è Any)

Construcció de la corba de Mumford associada a un grup de Schottky

Ponents

Carlos de Vera Piquero

Resum

Referències: [3], [10, pp.158-165].    

Fitxers

Descarregar presentació.

Llengües: