STNB2017(31è any)

A second derivative result for $p$-adic $L$-functions

Ponents

Carlos de Vera Piquero

Resum

Reference: [BD07a].

Fitxers

Descarregar presentació.

Llengües: