STNB 2005 (19è any)

Mètodes de garbell

Co-ordinators

Jordi Guardia and Jorge Jiménez

Publication download

Mètodes garbell

Talks

  1. Generalitats i primer mètode de garbell (Luis Dieulefait and Josep González Rovira)
  2. El garbell combinatori (Fernando Chamizo and Jordi Quer)
  3. Teorema de Chen (Teresa Crespo and Xavier Xarles)
  4. Quasi-primers representats per polinomis quadràtics (Jorge Jiménez and Adrián Ubis)
Account
Languages: