Perfil de miembro

foto del perfil de Francesc Bars Cortina

Francesc Bars Cortina

Correo electrónico:

Por favor, iniciar sesión para ver el correo electrónico de un miembro.

Enlace

http://mat.uab.cat/~francesc

Perfil

Main interests: Iwasawa theory, Drinfeld modules.

Seminarios organizados

STNB2024(37a edició)

STNB2023(36a edició)

STNB2022 (35è any)

STNB2020(34è any)

STNB2019 (33è any)

STNB2018 (32è any)

STNB2017(31è any)

BCN Spring 2016 Workshop: Number Theory & K-theory

STNB 2016 (30è any)

Barcelona Fall Workshop on Number Theory

Iwasawa theory over Function Fields(in STNB2010)

Temas organizados

Tarda de celebració dins STNB2024 (STNB2024(37a edició))

Talks (BCN Spring 2016 Workshop: Number Theory & K-theory)

30 anys de STNB (STNB 2016 (30è any))

Comunicacions (STNB 2016 (30è any))

Conjectura principal de la Teoria d’Iwasawa (STNB 2014 (28è any))

Mòduls de Drinfeld (STNB 2002 (16è any))

Charlas

On a special fiber for plane curves. - STNB2022 (35è any)

Punts racionals de corbes I: The Mordell-Weil Sieve - STNB2019 (33è any)

Sobre aspectes aritmètics de les corbes planes no-singulars - STNB2018 (32è any)

Iwasawa theory and STNB, a personal view. - STNB 2016 (30è any)

Momose and bielliptic modular curves - Number theory seminar in memory of F. Momose

Una introducció a la Teoria d'Iwasawa: dels inicis al cas no-commutatiu. - STNB 2008 (22è any)

Invariants modulars i reducció estable - STNB 2007 (21è any)

Automorphism groups of genus 3 curves - STNB 2005 (19è any)

La conjectura de Fontaine-Mazur - STNB 2004 (18è any)

Shimura-Taniyama-weil per a cossos de funcions - STNB 2002 (16è any)

Conjetura de Bloch-Kato per corbes el·líptiques amb CM - STNB 2000 (14è any)

Determinació de les corbes X_0(N) biel·líptiques - STNB 1999 (13è any)

Idiomas: