STNB 2005 (19è any)

Mètodes de garbell

Coordinació

Jordi Guardia i Jorge Jiménez

Descarregueu la publicació

Mètodes garbell

Xerrades

  1. Generalitats i primer mètode de garbell (Luis Dieulefait i Josep González Rovira)
  2. El garbell combinatori (Fernando Chamizo i Jordi Quer)
  3. Teorema de Chen (Teresa Crespo i Xavier Xarles)
  4. Quasi-primers representats per polinomis quadràtics (Jorge Jiménez i Adrián Ubis)
Llengües: