STNB 2013 (27è Any)

Uniformització $p$-àdica de corbes de gènere $g \ge 2$

Coordinació

Piermarco Milione

Descripció

La història de la uniformització $p$-àdica comença amb  el resultat ben conegut de Tate sobre corbes el·líptiques. Ara bé, sembla que l'article de Mumford [10] és el que més ha influït en els resultats posteriors al voltant d'aquest tema. La importància d'aquest treball resideix al menys en dos fets:

  1. S'individua una classe de corbes de gènere $\ge 2$ que poden uniformitzar-se sobre anells locals noetherians i complets (de dimensió $\ge 1$).
  2. L'espai de paràmetres en la uniformització d'aquestes corbes ve a ser una versió, com a esquema formal, d'un subconjunt del que successivament s'anomenarà  en la literatura semiplà de Drinfeld.

Xerrades

  1. Grups de Schottky sobre $\mathbb{C}$ i uniformitzacions $\infty$-àdicas (Dionis Remon)
  2. L'àrbre de Bruhat-Tits associat a un grup de Schottky (Sara Arias de Reyna Domínguez)
  3. L'esquema formal associat a un grup de Schottky (Piermarco Milione)
  4. Construcció de la corba de Mumford associada a un grup de Schottky (Carlos de Vera Piquero)
  5. Construcció del grup de Schottky associat a una corba de Mumford (Xavier Xarles)
  6. Jacobianes de corbes de Mumford (Iago Giné Vázquez)
Llengües: